اعلام شماره پیامک و تلگرام عدل هاشمی پور

شماره پیامک ارتباطی و شماره اختصاصی ” تلگرام ” منتخب مردم ” کهگیلویه ” بزرگ اعلام شد.
به گزارش سایت استان ، دفتر ارتباط مردمی سردار ” عدل هاشمی پور ” منتخب “کهگیلویه بزرگ ” در مجلس دهم شماره پیامک ارتباطی و تلگرام وی را برای ارتباط موثر و بهتر با مردم اعلام کرد.
براساس این گزارش، شماره ۱۰۰۰۹۴۷۴ برای پیامک و شماره ۰۹۲۰۳۱۹۳۷۴۹ برای ارتباط تلگرامی و دریافت پیشنهادات ، انتقادات و مشورت های مردمی با منتخب کهگیلویه بزرگ در نظر گرفته شده است.
شماره پیامک در نظر گرفته شده این امکان را برای ارتباط با مردم …

باشگاه خبری ورزشی

اسکای نیوز