اعتراض دانشجویان اهوازی به وزیر بهداشت درباره مسدود شدن یک کانال تلگرام

اعتراض دانشجویان اهوازی به وزیر بهداشت درباره مسدود شدن یک کانال تلگرام
خبرنامه دانشجویان ایران: در پی احضار مسئول کانال تلگرامی «صدای دانشجو» به کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۲ عضو شورای مدیریت این کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در نامه ای سرگشاده به وزیر بهداشت خواستار گشایش فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز شدند.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از دانشجو؛ کانال تلگرامی صدای دانشجویی، کانال تلگرامی دانشجویی است که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای بیان صریح انتقادات و مشکلات خود به مسئولان راه اندازی کردند.
دیروز به …

اعتراض دانشجویان اهوازی به وزیر بهداشت درباره مسدود شدن یک کانال تلگرام

خبرنامه دانشجویان ایران: در پی احضار مسئول کانال تلگرامی «صدای دانشجو» به کمیته انضباطی دانشگاه علوم پزشکی اهواز ۱۲ عضو شورای مدیریت این کانال تلگرامی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در نامه ای سرگشاده به وزیر بهداشت خواستار گشایش فرهنگی در دانشگاه علوم پزشکی اهواز شدند.
به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران به نقل از دانشجو؛ کانال تلگرامی صدای دانشجویی، کانال تلگرامی دانشجویی است که دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز برای بیان صریح انتقادات و مشکلات خود به مسئولان راه اندازی کردند.
دیروز به …
اعتراض دانشجویان اهوازی به وزیر بهداشت درباره مسدود شدن یک کانال تلگرام

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

ganool review