اشد مجازات این کار دردناک، 300 هزار تومان است!

انتشار ویدئویی دردناک در تلگرام طی یکی دو روز اخیر، بار دیگر وجدان عمومی را در برابر تردید نسبت به میزان مدنیت جامعه امروز ما قرار داد.

باشگاه خبری ورزشی

موبایل دوستان