اشتباه رسانه ای در بازنشر خبری مربوط به ظریف

اشتباه رسانه ای در بازنشر خبری مربوط به ظریف
برخی از رسانه ها و کانال های خبری در تلگرام امروز خبر دادند که مجله آمریکایی تایم نام محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان را در میان 100 شخصیت پرنفوذ جهان قرار داده است.

اشتباه رسانه ای در بازنشر خبری مربوط به ظریف

برخی از رسانه ها و کانال های خبری در تلگرام امروز خبر دادند که مجله آمریکایی تایم نام محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان را در میان 100 شخصیت پرنفوذ جهان قرار داده است.
اشتباه رسانه ای در بازنشر خبری مربوط به ظریف

یوزرنیم و پسورد نود 32

wolrd press news