استخدام پست بانک +سوالات واقعی ازمون

استخدام پست بانک +سوالات واقعی ازمون
اخبار استخدامی بانک ها را در تلگرام دنبال کنید
 دانلود سوالات استخدامی پست بانک ویژه ازمون 94-تفکیک شده براساس رسته شغلی
پست بانک ایران در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را با مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادی جذب نماید . بر این اساس داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام به نشانی اینترنتی www.postbank.ir مراجعه کنند  .

الف- شرایط عمومی
1-  تابعیت ایران ومتعهد بودن …

استخدام پست بانک +سوالات واقعی ازمون

اخبار استخدامی بانک ها را در تلگرام دنبال کنید
 دانلود سوالات استخدامی پست بانک ویژه ازمون 94-تفکیک شده براساس رسته شغلی
پست بانک ایران در نظر دارد به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی خود تعدادی داوطلب واجد شرایط را با مدارک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و فوق لیسانس از طریق آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش به صورت قراردادی جذب نماید . بر این اساس داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و نحوه ثبت نام به نشانی اینترنتی www.postbank.ir مراجعه کنند  .

الف- شرایط عمومی
1-  تابعیت ایران ومتعهد بودن …
استخدام پست بانک +سوالات واقعی ازمون

وبلاگ اطلاعات

فستیوال فیلم