استخدام مترجم و مدرس و راهنمای توریست مسلط به زبان چینی در موسسه نام آوران دریچه شرق واقع در استان تهران

استخدام مترجم و مدرس و راهنمای توریست مسلط به زبان چینی در موسسه نام آوران دریچه شرق واقع در استان تهران
موسسه نام آوران دریچه شرق با ۴ سال سابقه در حوزه آموزش زبان چینی از افراد
مسلط به زبان چینی در حوزه ترجمه ، تدریس و راهنمای توریست در تهران استخدام
می نماید .
برای کسب اطلاعات بیشتر جهت آشنایی با سایر فعالیت ها به وب سایت موسسه به
نشانی ذیل مراجعه فرمایید ،
واجدین شرایط همچنین می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل زیر ارسال نمایند یا با
شماره تلفن ذیل تماس حاصل نمایند.
کانال رسمی تلگرام …

خبر دانشجویی

کانون نماز