اختلال های مکرر روی خط تلگرام

اختلال های مکرر روی خط تلگرام
الناز محمدی – شهروند | «Connecting»؛ این کلمه انگلیسی را چند روز است که ایرانی ها اصلا دوست دارند؛ کلمه ای که در هفته ای که گذشت، باعث شد وقتی میلیون ها ایرانی پیام رسان دوست داشتنی شان، «تلگرام» را باز کردند و نتوانستند از آن استفاده کنند، اخم هایشان را توی هم کنند.
ایرانی ها با اختلال پیام رسان های موبایلی کم آشنا نیستند. آنها نخستین تجربه شان را در این باره با «وایبر» پشت سر گذاشتند؛ وقتی آن قدر به آن دل بسته بودند که بیشتر مکالمات تلفنی و متنی شان را در سرتاسر جهان با آن انجام می دادند و بعد از …

اختلال های مکرر روی خط تلگرام

الناز محمدی – شهروند | «Connecting»؛ این کلمه انگلیسی را چند روز است که ایرانی ها اصلا دوست دارند؛ کلمه ای که در هفته ای که گذشت، باعث شد وقتی میلیون ها ایرانی پیام رسان دوست داشتنی شان، «تلگرام» را باز کردند و نتوانستند از آن استفاده کنند، اخم هایشان را توی هم کنند.
ایرانی ها با اختلال پیام رسان های موبایلی کم آشنا نیستند. آنها نخستین تجربه شان را در این باره با «وایبر» پشت سر گذاشتند؛ وقتی آن قدر به آن دل بسته بودند که بیشتر مکالمات تلفنی و متنی شان را در سرتاسر جهان با آن انجام می دادند و بعد از …
اختلال های مکرر روی خط تلگرام

فروش بک لینک