اتوبان را ما احداث کردیم اما تلگرام و فیسبوک جولان می دهند/ فهم سرمایه گذاری خطرپذیر برای محصولات داخلی ضعیف است

اتوبان را ما احداث کردیم اما تلگرام و فیسبوک جولان می دهند/ فهم سرمایه گذاری خطرپذیر برای محصولات داخلی ضعیف است
یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به دلایل جایگزینی پیام رسان های خارجی به جای پیام رسان های داخلی گفت: وقتی دستگاه های دولتی ما بزرگ ترین مبلغ پیام رسان تلگرام هستند؛ در این شرایط از کاربران چه توقعی می شود کرد که با این سطح از تبلیغات به سراغ پیام رسان های داخلی بیایند؟

اتوبان را ما احداث کردیم اما تلگرام و فیسبوک جولان می دهند/ فهم سرمایه گذاری خطرپذیر برای محصولات داخلی ضعیف است

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به دلایل جایگزینی پیام رسان های خارجی به جای پیام رسان های داخلی گفت: وقتی دستگاه های دولتی ما بزرگ ترین مبلغ پیام رسان تلگرام هستند؛ در این شرایط از کاربران چه توقعی می شود کرد که با این سطح از تبلیغات به سراغ پیام رسان های داخلی بیایند؟
اتوبان را ما احداث کردیم اما تلگرام و فیسبوک جولان می دهند/ فهم سرمایه گذاری خطرپذیر برای محصولات داخلی ضعیف است

فروش بک لینک

میهن دانلود