ابتکار در مقابله با باجگیران مجازی/95 درصد بازار موبایل در تسخیر قاچاقچیان/جلوگیری از ارسال پیام اشتباه در تلگرام

ابتکار در مقابله با باجگیران مجازی/95 درصد بازار موبایل در تسخیر قاچاقچیان/جلوگیری از ارسال پیام اشتباه در تلگرام
به گزارش خبرنگار  اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛   روزنامه های مختلف کشور از جمله کسب وکار، ایران، تعادل، شرق، شهروند، جوان و… نگاهی به سوژه های روز فضای مجازی داشته اند که از آن جمله می توان به ابتکار جدید برای مقابله با باجگیران مجازی، 95 درصد بازار موبایل در تسخیر قاچاقچیان و چگونگی جلوگیری از ارسال پیام اشتباه در تلگرام اشاره کرد.
روزنامه تعادل
روزنامه تعادل در صفحه دانش و فن امروز خود از ابتکار جدیدی برای مقابله با باجگیران مجازی خبر داد و نوشت: بدافزارهای باجگیر یک …

ابتکار در مقابله با باجگیران مجازی/95 درصد بازار موبایل در تسخیر قاچاقچیان/جلوگیری از ارسال پیام اشتباه در تلگرام

به گزارش خبرنگار  اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان ؛   روزنامه های مختلف کشور از جمله کسب وکار، ایران، تعادل، شرق، شهروند، جوان و… نگاهی به سوژه های روز فضای مجازی داشته اند که از آن جمله می توان به ابتکار جدید برای مقابله با باجگیران مجازی، 95 درصد بازار موبایل در تسخیر قاچاقچیان و چگونگی جلوگیری از ارسال پیام اشتباه در تلگرام اشاره کرد.
روزنامه تعادل
روزنامه تعادل در صفحه دانش و فن امروز خود از ابتکار جدیدی برای مقابله با باجگیران مجازی خبر داد و نوشت: بدافزارهای باجگیر یک …
ابتکار در مقابله با باجگیران مجازی/95 درصد بازار موبایل در تسخیر قاچاقچیان/جلوگیری از ارسال پیام اشتباه در تلگرام

طاووس موزیک