ابتکار بانک کشاورزی در خبر رسانی

ابتکار بانک کشاورزی در خبر رسانی
شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): بانک کشاورزی، ابتکار جالبی برای اطلاع رسانی به خرج داده است. در شرایطی که مجموعه های اقتصادی برای اطلاع رسانی عمدتا از کانال تلگرام ی استفاده می کنند، بانک کشاورزی به سبک خبرگزاری ها و بنگاه های خبری مطرح دنیا اقدام به راه اندازی پادکست خبری کرده است.

ابتکار بانک کشاورزی در خبر رسانی

شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): بانک کشاورزی، ابتکار جالبی برای اطلاع رسانی به خرج داده است. در شرایطی که مجموعه های اقتصادی برای اطلاع رسانی عمدتا از کانال تلگرام ی استفاده می کنند، بانک کشاورزی به سبک خبرگزاری ها و بنگاه های خبری مطرح دنیا اقدام به راه اندازی پادکست خبری کرده است.
ابتکار بانک کشاورزی در خبر رسانی

فیلم سریال آهنگ