آیا نباید نسبت به مانور شبکه اجتماعی غربی در حیات خلوت جامعه شرقی حساس شویم؟

میثم نادی طی یادداشتی نوشت: آیا نمی توان این فرضیه را محتمل دانست که کشورهای دخیل در “تلگرام” (آلمان، انگلیس و رژیم صهیونیستی) به راحتی می توانند بر روی فکر و ذهن جوانانی ایرانی و تهرانی تاثیر نرم و غیرمحسوس خود را بگذارند و به آرامی، سبک زندگی و فکر آنان را تغییر داده و براساس خواست و میل خود هدایت کنند؟

پرس نیوز

مرجع سلامتی