آگهی استخدام کارمند اداری و مترجم زبان انگلیسی و تحقیق و توسعه و طراح در استان خراسان رضوی

آگهی استخدام کارمند اداری و مترجم زبان انگلیسی و تحقیق و توسعه و طراح در استان خراسان رضوی
آگهی استخدام کارمند اداری و مترجم زبان انگلیسی و تحقیق و توسعه و طراح
نیروهای ذیل در مشهد استخدام می شود:
شرایط آگهی استخدام:
کارمند اداری حداقل فوق دیپلم خانم مسلط به آفیس خانم مسلط به فتوشاپ مترجم انگلیسی تحقیق و توسعه رشته بازرگانی یا اقتصاد مسلط به زبان انگلیسی، اینترنت و کامپیوتر
آدرس: خیابان فلسطین
تلگرام و تلفن: ۳۷۶۱۵۶۲۹ – ۰۹۳۵۷۶۴۴۰۳۰
آخرین مهلت ارسال درخواست استخدام: 15 فروردین 1395

استخدام

تکنولوژی جدید