آگهی استخدام استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ در یک شرکت واقع در استان همدان

آگهی استخدام استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ در یک شرکت واقع در استان همدان
آگهی استخدام استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ در یک شرکت در همدان
آگهی استخدام استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ
شرکت الماس پلیمر سینا (سهامی خاص) در همدان جهت تکمیل کادر تولید از دو (2) نفر
استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ با دستگاه وکیوم دار با حقوق و مزایای مکفی استخدام می نماید.
تلفن آگهی استخدام: 09392952045
تلگرام: @almaspolymer
دورنگار: 08138213680
پست الکترونیک: almaspolymer.sina@gmail.com
تاریخ انقضاء : 20 اردیبهشت 1395

آگهی استخدام استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ در یک شرکت واقع در استان همدان

آگهی استخدام استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ در یک شرکت در همدان
آگهی استخدام استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ
شرکت الماس پلیمر سینا (سهامی خاص) در همدان جهت تکمیل کادر تولید از دو (2) نفر
استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ با دستگاه وکیوم دار با حقوق و مزایای مکفی استخدام می نماید.
تلفن آگهی استخدام: 09392952045
تلگرام: @almaspolymer
دورنگار: 08138213680
پست الکترونیک: almaspolymer.sina@gmail.com
تاریخ انقضاء : 20 اردیبهشت 1395
آگهی استخدام استادکار یا کارگر ماهر تولید شیلنگ در یک شرکت واقع در استان همدان

خرید بک لینک

گوشی موبایل