آنچه تلگرام دارد و واتس اپ ندارد

آنچه تلگرام دارد و واتس اپ ندارد
بدون شک، نرم افزار پیام رسان تلگرام در حال حاضر یکی از جدی ترین رقبای واتس اپ به حساب می آید. این در حالی است که در برخی از موارد، تلگرام قابلیت هایی را پیش روی کاربران قرار می دهد که هنوز در نرم افزار بالغ تر یعنی واتس اپ پیش روی کاربران قرار نگرفته است. در ادامه نگاهی به قابلیت هایی از این دست خواهیم داشت.

ویرایش پیام ها
به گزارش سافت گذر به نقل از آی تی ایران؛ اشتباه تایپی و یا ارسال پیامی که دقیقا منظور شما را به طرف مقابل انتقال نداده می تواند دلیلی برای نیاز به ویرایش پیام های ارسالی باشد …

آنچه تلگرام دارد و واتس اپ ندارد

بدون شک، نرم افزار پیام رسان تلگرام در حال حاضر یکی از جدی ترین رقبای واتس اپ به حساب می آید. این در حالی است که در برخی از موارد، تلگرام قابلیت هایی را پیش روی کاربران قرار می دهد که هنوز در نرم افزار بالغ تر یعنی واتس اپ پیش روی کاربران قرار نگرفته است. در ادامه نگاهی به قابلیت هایی از این دست خواهیم داشت.

ویرایش پیام ها
به گزارش سافت گذر به نقل از آی تی ایران؛ اشتباه تایپی و یا ارسال پیامی که دقیقا منظور شما را به طرف مقابل انتقال نداده می تواند دلیلی برای نیاز به ویرایش پیام های ارسالی باشد …
آنچه تلگرام دارد و واتس اپ ندارد

wolrd press news