آزادی جوان جنجالی تلگرام با وثیقه

– رئیس پلیس فتا با تکذیب شایعه صدور حکم اعدام برای جوان جنجالی تلگرام از آزادی متهم با سپردن وثیقه خبر داد.

خبرگذاری اصفحان

کانون نماز