آتلیه متخلف پلمب شد

آتلیه متخلف پلمب شد
به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، آبان گذشته یک آتلیه در مشهد تصاویر خصوصی تعدادی از مشتریان خود را در تلگرام به عنوان نمونه کار منتشر کرد و با شکایت تعدادی از مشتریان و صدور دستورات قضایی مورد بازرسی قرارگرفت که ۵۷۴ حلقه لوح فشرده تصاویر خصوصی مشتریان آتلیه که به صورت غیر مجاز نگهداری […]

آتلیه متخلف پلمب شد

به گزارش سرویس حوادث جام نیـوز، آبان گذشته یک آتلیه در مشهد تصاویر خصوصی تعدادی از مشتریان خود را در تلگرام به عنوان نمونه کار منتشر کرد و با شکایت تعدادی از مشتریان و صدور دستورات قضایی مورد بازرسی قرارگرفت که ۵۷۴ حلقه لوح فشرده تصاویر خصوصی مشتریان آتلیه که به صورت غیر مجاز نگهداری […]
آتلیه متخلف پلمب شد

بک لینک رنک 3