80درصد اطلاعات در پیام رسان ها بی نام سازی می شوند

80درصد اطلاعات در پیام رسان ها بی نام سازی می شوند
یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به دلایل جایگزینی پیام رسان های خارجی به جای پیام رسان های داخلی گفت: وقتی دستگاه های دولتی ما بزرگ ترین مبلغ پیام رسان تلگرام هستند؛ در این شرایط از کاربران چه توقعی می شود کرد که با این سطح از تبلیغات به سراغ پیام رسان های داخلی بیایند؟

80درصد اطلاعات در پیام رسان ها بی نام سازی می شوند

یک کارشناس فضای مجازی با اشاره به دلایل جایگزینی پیام رسان های خارجی به جای پیام رسان های داخلی گفت: وقتی دستگاه های دولتی ما بزرگ ترین مبلغ پیام رسان تلگرام هستند؛ در این شرایط از کاربران چه توقعی می شود کرد که با این سطح از تبلیغات به سراغ پیام رسان های داخلی بیایند؟
80درصد اطلاعات در پیام رسان ها بی نام سازی می شوند

خرید بک لینک

bluray movie download