5 ترفند تلگرامی که ممکن است ندانید!

5 ترفند تلگرامی که ممکن است ندانید!
شهروند| تلگرام با حداقل 15 میلیون نفر کاربر فعال ایرانی، حالا به جزیی از زندگی روزمره بسیاری از ما تبدیل شده است. بنابراین طبیعی است که نحوه کار با این پیام رسان ارتباطی برای غالب کاربران محرز باشد. با این وجود باز هم ترفندهای ویژه ای برای استفاده بهینه از این پیام رسان روسی وجود دارد که در ادامه به 5 نکته از مهم ترین آنها اشاره می کنیم.
عکس برداری و فیلم برداری سریع
اگر قصد داشته باشید همان لحظه عکس یا فیلمی بگیرید و آن را از طریق تلگرام ارسال کنید، باید ابتدا در صفحه چت، آیکن سنجاق را لمس کرده و …

5 ترفند تلگرامی که ممکن است ندانید!

شهروند| تلگرام با حداقل 15 میلیون نفر کاربر فعال ایرانی، حالا به جزیی از زندگی روزمره بسیاری از ما تبدیل شده است. بنابراین طبیعی است که نحوه کار با این پیام رسان ارتباطی برای غالب کاربران محرز باشد. با این وجود باز هم ترفندهای ویژه ای برای استفاده بهینه از این پیام رسان روسی وجود دارد که در ادامه به 5 نکته از مهم ترین آنها اشاره می کنیم.
عکس برداری و فیلم برداری سریع
اگر قصد داشته باشید همان لحظه عکس یا فیلمی بگیرید و آن را از طریق تلگرام ارسال کنید، باید ابتدا در صفحه چت، آیکن سنجاق را لمس کرده و …
5 ترفند تلگرامی که ممکن است ندانید!

ganool review