تعرض وحشتناک 5مرد به دختر شیروانی در برابر دوربین/عکس

تعرض وحشتناک 5مرد به دختر شیروانی در برابر دوربین/عکس
روز نو :
پنج پسر شرور که با فریب دختران در شبکه های اجتماعی، آنها را به خانه مجردی خود کشانده و از صحنه آزار و اذیت شان فیلم و عکس می گرفتند در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند. در بررسی تلفن همراه متهمان صحنه آزار دختران کشف شد.
دادستان عمومی و انقلاب شیروان در این باره گفت: چندی پیش دختری با حضور در پلیس آگاهی شکایت کرد که توسط اعضای باندی اغفال شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. همزمان با شکایت این دختر جوان و ادامه تحقیقات معلوم شد او در تلگرام با پسری آشنا شده و پس از دوستی اینترنتی، پسر جوان از ا …

تعرض وحشتناک 5مرد به دختر شیروانی در برابر دوربین/عکس

روز نو :
پنج پسر شرور که با فریب دختران در شبکه های اجتماعی، آنها را به خانه مجردی خود کشانده و از صحنه آزار و اذیت شان فیلم و عکس می گرفتند در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند. در بررسی تلفن همراه متهمان صحنه آزار دختران کشف شد.
دادستان عمومی و انقلاب شیروان در این باره گفت: چندی پیش دختری با حضور در پلیس آگاهی شکایت کرد که توسط اعضای باندی اغفال شده و مورد اذیت و آزار قرار گرفته است. همزمان با شکایت این دختر جوان و ادامه تحقیقات معلوم شد او در تلگرام با پسری آشنا شده و پس از دوستی اینترنتی، پسر جوان از ا …
تعرض وحشتناک 5مرد به دختر شیروانی در برابر دوربین/عکس

دانلود ها پلاس