برخورد سپاه با ‘مدیران ۴۵۰ صفحه، کانال و گروه’ مجازی

برخورد سپاه با ‘مدیران ۴۵۰ صفحه، کانال و گروه’ مجازی
مدیران ۴۵۰ صفحه، کانال و گروه در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام، براساس فهرست “مصادیق محتوای مجرمانه” اینترنتی در کشور “دعوت، احضار یا دستگیر شده اند”.

برخورد سپاه با ‘مدیران ۴۵۰ صفحه، کانال و گروه’ مجازی

مدیران ۴۵۰ صفحه، کانال و گروه در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی تلگرام، واتس اپ و اینستاگرام، براساس فهرست “مصادیق محتوای مجرمانه” اینترنتی در کشور “دعوت، احضار یا دستگیر شده اند”.
برخورد سپاه با ‘مدیران ۴۵۰ صفحه، کانال و گروه’ مجازی

قرآن