ادعای سایت مجری اخراجی تلویزیون درباره وضعیت “رضا رویگری” + عکس

ادعای سایت مجری اخراجی تلویزیون درباره وضعیت “رضا رویگری” + عکس
کانال تلگرام رسمی سایت پلاس متعلق به محمد رضا حسینیان مجری سابق صدا و سیما در خبری مدعی شد که رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت.

ادعای سایت مجری اخراجی تلویزیون درباره وضعیت “رضا رویگری” + عکس

کانال تلگرام رسمی سایت پلاس متعلق به محمد رضا حسینیان مجری سابق صدا و سیما در خبری مدعی شد که رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت.
ادعای سایت مجری اخراجی تلویزیون درباره وضعیت “رضا رویگری” + عکس

سپهر نیوز