“سروش” پیام رسان ایرانی، اقدامی درجهت بومی سازی نرم افزار اینترنتی تلفن همراه

“سروش” پیام رسان ایرانی، اقدامی درجهت بومی سازی نرم افزار اینترنتی تلفن همراه
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نیاز به مسیرهای ارتباطی دو طرفه و وجود نرم افزارهای پیام رسان خارجی، متخصصان و جوانان با استعداد ایرانی را برانگیخت تا اقدام به ساخت و ارائه نرم افزار بومی کنند که ضمن دارا بودن قابلیتهای نرم افزارهای مشابه خارجی از قبیل واتس آپ، وایبر و تلگرام دارای ویژگیهای منحصر به فردی نیز است.
نرم افزار «سروش» با تأکید بر سهولت ایجاد رابطه تعاملی با مخاطبان ایجاد شده و نیازهای آنها را در سطوح مختلف مورد توجه قرار داده است که با توجه به زیرساخت بومی آن، امید می رود که با یک …

“سروش” پیام رسان ایرانی، اقدامی درجهت بومی سازی نرم افزار اینترنتی تلفن همراه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ نیاز به مسیرهای ارتباطی دو طرفه و وجود نرم افزارهای پیام رسان خارجی، متخصصان و جوانان با استعداد ایرانی را برانگیخت تا اقدام به ساخت و ارائه نرم افزار بومی کنند که ضمن دارا بودن قابلیتهای نرم افزارهای مشابه خارجی از قبیل واتس آپ، وایبر و تلگرام دارای ویژگیهای منحصر به فردی نیز است.
نرم افزار «سروش» با تأکید بر سهولت ایجاد رابطه تعاملی با مخاطبان ایجاد شده و نیازهای آنها را در سطوح مختلف مورد توجه قرار داده است که با توجه به زیرساخت بومی آن، امید می رود که با یک …
“سروش” پیام رسان ایرانی، اقدامی درجهت بومی سازی نرم افزار اینترنتی تلفن همراه

دانلود ها پلاس