تکرار ماجرای بی سرانجام “جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات”

تکرار ماجرای بی سرانجام “جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات”
پریسا خسروداد – هفته ای که گذشت، مصادف با روز خبرنگار بود. به همین مناسبت بسیاری از دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی سعی کردند تا به بهانه گرامیداشت این روز، ضمن یادی از اهالی رسانه به رونمایی طرح ها و پروژه ها بپردازند و گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. اما با وجود تمامی این تلاش ها در تولید اخبار و محتوای جدید، گزارش این هفته ما فاقد یک رویداد درجه یک با بازتاب گسترده است. در ICT ایرانی در هفته ای که گذشت به این موضوع می پردازیم که شبکه پیام رسان تلگرام، چگونه باز هم خبرساز شد و هم چنین روسیه چگونه …

تکرار ماجرای بی سرانجام “جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات”

پریسا خسروداد – هفته ای که گذشت، مصادف با روز خبرنگار بود. به همین مناسبت بسیاری از دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی سعی کردند تا به بهانه گرامیداشت این روز، ضمن یادی از اهالی رسانه به رونمایی طرح ها و پروژه ها بپردازند و گزارش عملکرد خود را ارایه کنند. اما با وجود تمامی این تلاش ها در تولید اخبار و محتوای جدید، گزارش این هفته ما فاقد یک رویداد درجه یک با بازتاب گسترده است. در ICT ایرانی در هفته ای که گذشت به این موضوع می پردازیم که شبکه پیام رسان تلگرام، چگونه باز هم خبرساز شد و هم چنین روسیه چگونه …
تکرار ماجرای بی سرانجام “جدایی رگولاتوری از وزارت ارتباطات”

ganool review