کسب ۱۵ رتبه برتر کنکور سراسری ۹۵ توسط دانش آموزان خارج از پایتخت/ ترک “تلگرام” برای کسب رتبه تک رقمی

کسب ۱۵ رتبه برتر کنکور سراسری ۹۵ توسط دانش آموزان خارج از پایتخت/ ترک “تلگرام” برای کسب رتبه تک رقمی
براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان سنجش، ۱۵ رتبه برتر کنکور سراسری ۹۵ توسط دانش آموزان خارج از پایتخت و ۲۱ رتبه از سوی دانش آموزان تهران و شمیرانات کسب شده است.

کسب ۱۵ رتبه برتر کنکور سراسری ۹۵ توسط دانش آموزان خارج از پایتخت/ ترک “تلگرام” برای کسب رتبه تک رقمی

براساس آمار اعلام شده از سوی سازمان سنجش، ۱۵ رتبه برتر کنکور سراسری ۹۵ توسط دانش آموزان خارج از پایتخت و ۲۱ رتبه از سوی دانش آموزان تهران و شمیرانات کسب شده است.
کسب ۱۵ رتبه برتر کنکور سراسری ۹۵ توسط دانش آموزان خارج از پایتخت/ ترک “تلگرام” برای کسب رتبه تک رقمی