آیا به اموال “رهبر انقلاب” رسیدگی شده است؟

آیا به اموال “رهبر انقلاب” رسیدگی شده است؟
به گزارش شهدای ایران ، کانال تلگرام دفتر مقام معظم رهبری در مطلبی درباره رسیدگی به اموال مسؤولان کشور و بویژه شخص حضرت آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری ایشان و پس از آن نوشت:
رهبر انقلاب: البته این که اموال مسؤولان کشور را به طور دقیق رسیدگی کنند، چنین چیزی در قانون اساسی نیست. فقط در مورد تعدادی از مقامات -مثل رهبری، ریاست جمهوری و بعضیهای دیگر- هست که اینها اولِ مسؤولیتشان باید گزارش موجودی مال خودشان را بدهند؛ از مسؤولیت هم که کنار رفتند، باز بایستی صورت موجودیشان را بدهند، تا معلوم شود …

آیا به اموال “رهبر انقلاب” رسیدگی شده است؟

به گزارش شهدای ایران ، کانال تلگرام دفتر مقام معظم رهبری در مطلبی درباره رسیدگی به اموال مسؤولان کشور و بویژه شخص حضرت آیت الله خامنه ای در دوران ریاست جمهوری ایشان و پس از آن نوشت:
رهبر انقلاب: البته این که اموال مسؤولان کشور را به طور دقیق رسیدگی کنند، چنین چیزی در قانون اساسی نیست. فقط در مورد تعدادی از مقامات -مثل رهبری، ریاست جمهوری و بعضیهای دیگر- هست که اینها اولِ مسؤولیتشان باید گزارش موجودی مال خودشان را بدهند؛ از مسؤولیت هم که کنار رفتند، باز بایستی صورت موجودیشان را بدهند، تا معلوم شود …
آیا به اموال “رهبر انقلاب” رسیدگی شده است؟

پامنا موبایل لپ تاپ