” کلام خدا”، اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام

” کلام خدا”، اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام
اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در قالب ربات تلگرام با عنوان “کلام خدا” با امکان ترجمه و فایل صوتی آیات قرآن در
شبکه پیام رسان تلگرام تولید شد.
شبکه پیام سان تلگرام مدتی است که امکان فعالیت ربات ها را در برنامه خود ایجاد کرده است و در همین مدت کوتاه ربات های کاربردی متفاوتی طراحی و منتشر شده است. یکی از ربات های کاربردی که در این روزها منتشر شده است ربات قرآن کریم است. این ربات که به نام اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام راه اندازی شده است قابلیت های بسیاری دارد که با استفاده از دستورات آن می …

” کلام خدا”، اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام

اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در قالب ربات تلگرام با عنوان “کلام خدا” با امکان ترجمه و فایل صوتی آیات قرآن در
شبکه پیام رسان تلگرام تولید شد.
شبکه پیام سان تلگرام مدتی است که امکان فعالیت ربات ها را در برنامه خود ایجاد کرده است و در همین مدت کوتاه ربات های کاربردی متفاوتی طراحی و منتشر شده است. یکی از ربات های کاربردی که در این روزها منتشر شده است ربات قرآن کریم است. این ربات که به نام اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام راه اندازی شده است قابلیت های بسیاری دارد که با استفاده از دستورات آن می …
” کلام خدا”، اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام

فروش بک لینک

مرجع سلامتی