“عملیات غیرممکنِ ازدواج در دوران پسا روحانی “

“عملیات غیرممکنِ ازدواج در دوران پسا روحانی “
در شرایط موجود اگر کل جوانان با یک نگرش خوش بینانه شاغل باشندو بیش از ۱۲میلیون بیکار را هم سَرِکار فرض کنیم و به همشان ماهی یک میلیون تومان هم حقوق دهیم چند وقت و چقدر باید پس انداز نمایند تا موفق به ازدواج شوند ؟
سیدمحمد مهدی خازنی در کانال تلگرام خود نوشت:ازدواج در فرهنگ ما ایرانی ها یک سنت مهم و سفارش شده است تا جایی که بارها در قران و روایات برآن تاکید شده است اما دریغا که امروز مسائل اقتصادی حرف نخست را برای تشکیل خانواده میزند لیکن با توجه به وضع موجود یک پسر دست کم به رقمی حدود بیست تا سی …

“عملیات غیرممکنِ ازدواج در دوران پسا روحانی “

در شرایط موجود اگر کل جوانان با یک نگرش خوش بینانه شاغل باشندو بیش از ۱۲میلیون بیکار را هم سَرِکار فرض کنیم و به همشان ماهی یک میلیون تومان هم حقوق دهیم چند وقت و چقدر باید پس انداز نمایند تا موفق به ازدواج شوند ؟
سیدمحمد مهدی خازنی در کانال تلگرام خود نوشت:ازدواج در فرهنگ ما ایرانی ها یک سنت مهم و سفارش شده است تا جایی که بارها در قران و روایات برآن تاکید شده است اما دریغا که امروز مسائل اقتصادی حرف نخست را برای تشکیل خانواده میزند لیکن با توجه به وضع موجود یک پسر دست کم به رقمی حدود بیست تا سی …
“عملیات غیرممکنِ ازدواج در دوران پسا روحانی “

شبکه خانگی

” کلام خدا”، اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام

” کلام خدا”، اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام
اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در قالب ربات تلگرام با عنوان “کلام خدا” با امکان ترجمه و فایل صوتی آیات قرآن در
شبکه پیام رسان تلگرام تولید شد.
شبکه پیام سان تلگرام مدتی است که امکان فعالیت ربات ها را در برنامه خود ایجاد کرده است و در همین مدت کوتاه ربات های کاربردی متفاوتی طراحی و منتشر شده است. یکی از ربات های کاربردی که در این روزها منتشر شده است ربات قرآن کریم است. این ربات که به نام اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام راه اندازی شده است قابلیت های بسیاری دارد که با استفاده از دستورات آن می …

” کلام خدا”، اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام

اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در قالب ربات تلگرام با عنوان “کلام خدا” با امکان ترجمه و فایل صوتی آیات قرآن در
شبکه پیام رسان تلگرام تولید شد.
شبکه پیام سان تلگرام مدتی است که امکان فعالیت ربات ها را در برنامه خود ایجاد کرده است و در همین مدت کوتاه ربات های کاربردی متفاوتی طراحی و منتشر شده است. یکی از ربات های کاربردی که در این روزها منتشر شده است ربات قرآن کریم است. این ربات که به نام اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام راه اندازی شده است قابلیت های بسیاری دارد که با استفاده از دستورات آن می …
” کلام خدا”، اولین سامانه هوشمند قرآن کریم در تلگرام

فروش بک لینک

مرجع سلامتی