“ربات های گفتگو” قابلیت جدید پیام رسان اسکایپ

“ربات های گفتگو” قابلیت جدید پیام رسان اسکایپ
پیام رسان اسکایپ که بیشتر به خاطر گفتگوی تصویری اش معروف است در اقدامی جدید قابلیت ربات های گفتگو (چیزی شبیه به تلگرام) را ارائه داده است.

“ربات های گفتگو” قابلیت جدید پیام رسان اسکایپ

پیام رسان اسکایپ که بیشتر به خاطر گفتگوی تصویری اش معروف است در اقدامی جدید قابلیت ربات های گفتگو (چیزی شبیه به تلگرام) را ارائه داده است.
“ربات های گفتگو” قابلیت جدید پیام رسان اسکایپ

خرید بک لینک

باشگاه خبری ورزشی