همراه اول “اعتبارش” را به موقع خرج کرد

همراه اول “اعتبارش” را به موقع خرج کرد
ام بی ای نیوز: روباتی در تلگرام، اطلاعات شخصی برخی از مشترکین تلفن همراه (ظاهرا برخی از ایرانسلی ها) را افشا می کند و در پی آن، اس ام اسی هوشمندانه از سوی اپراتور همراه اول برای مشترکین همراه اول ارسال می شود؛
متنی که به نظر می آید همراه اول با استفاده از فضای خبری که برای رقیب ایجاد شده، آن را ارسال کرده و از این طریق این برند قصد دارد تا بار دیگر از اعتبارش استفاده کند و آن را یادآور شود.

چند سالی هست که اولین اپراتور کشور از مزیت رقابتی خود در ارتباطاتش استفاده نموده و آن را برجسته می کند؛ …

همراه اول “اعتبارش” را به موقع خرج کرد

ام بی ای نیوز: روباتی در تلگرام، اطلاعات شخصی برخی از مشترکین تلفن همراه (ظاهرا برخی از ایرانسلی ها) را افشا می کند و در پی آن، اس ام اسی هوشمندانه از سوی اپراتور همراه اول برای مشترکین همراه اول ارسال می شود؛
متنی که به نظر می آید همراه اول با استفاده از فضای خبری که برای رقیب ایجاد شده، آن را ارسال کرده و از این طریق این برند قصد دارد تا بار دیگر از اعتبارش استفاده کند و آن را یادآور شود.

چند سالی هست که اولین اپراتور کشور از مزیت رقابتی خود در ارتباطاتش استفاده نموده و آن را برجسته می کند؛ …
همراه اول “اعتبارش” را به موقع خرج کرد

کیمیا دانلود