عروس اخراجی، انتقام خود را در “تلگرام” گرفت!

عروس اخراجی، انتقام خود را در “تلگرام” گرفت!
به گزارش پارس نیوز ،
با مراجعه همزمان سه نفر شهروند سمنانی به پلیس فتا و اعلام شکایت از فردی ناشناس مبنی بر ایجاد مزاحمت در فضای مجازی، پرونده ای تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت. 
حضور سه شاکی که با هم نسبت خویشاوندی داشتند از یک سو و حساسیت موضوع از سوی دیگر، کارشناسان سایبری پلیس را بر آن داشت تا مزاحم اینترنتی را سریعا شناسایی و دستگیر کنند. 
تحقیقات مقدماتی پلیس، هویت خانم 31 ساله ای را برملا کرد که از قضا عروس خانواده و همسر قبلی یکی از شاکیان این پرونده بود. 
با هماهنگی قاضی، متهم به پلیس فتا …

عروس اخراجی، انتقام خود را در “تلگرام” گرفت!

به گزارش پارس نیوز ،
با مراجعه همزمان سه نفر شهروند سمنانی به پلیس فتا و اعلام شکایت از فردی ناشناس مبنی بر ایجاد مزاحمت در فضای مجازی، پرونده ای تشکیل و تحت رسیدگی قرار گرفت. 
حضور سه شاکی که با هم نسبت خویشاوندی داشتند از یک سو و حساسیت موضوع از سوی دیگر، کارشناسان سایبری پلیس را بر آن داشت تا مزاحم اینترنتی را سریعا شناسایی و دستگیر کنند. 
تحقیقات مقدماتی پلیس، هویت خانم 31 ساله ای را برملا کرد که از قضا عروس خانواده و همسر قبلی یکی از شاکیان این پرونده بود. 
با هماهنگی قاضی، متهم به پلیس فتا …
عروس اخراجی، انتقام خود را در “تلگرام” گرفت!

فستیوال فیلم