چرا “جوانان” وابسته به تلگرام هستند؟

چرا “جوانان” وابسته به تلگرام هستند؟
یک جامعه شناس معتقد است، دلیل اینکه جوانان ایرانی بخش زیادی از زمان خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند این است که می توانند در این شبکه ها دیده شوند و مورد تایید قرار گیرند.
اسماء پیری به مناسبت هفته جوان با اشاره به گسترش شبکه های اجتماعی مانند “تلگرام”، “اینستاگرام” و …، اظهار کرد: جوانان ایرانی نسبت به سایر جوانان وقت بیشتری را در این شبکه ها می گذرانند.
وی ادامه داد: اگرچه این شبکه ها به خودی خود بد نیستند، اما آنچه نگران کننده است استفاده نادرست و نابجا از این شبکه هاست که پیامدهای منفی برای …

چرا “جوانان” وابسته به تلگرام هستند؟

یک جامعه شناس معتقد است، دلیل اینکه جوانان ایرانی بخش زیادی از زمان خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند این است که می توانند در این شبکه ها دیده شوند و مورد تایید قرار گیرند.
اسماء پیری به مناسبت هفته جوان با اشاره به گسترش شبکه های اجتماعی مانند “تلگرام”، “اینستاگرام” و …، اظهار کرد: جوانان ایرانی نسبت به سایر جوانان وقت بیشتری را در این شبکه ها می گذرانند.
وی ادامه داد: اگرچه این شبکه ها به خودی خود بد نیستند، اما آنچه نگران کننده است استفاده نادرست و نابجا از این شبکه هاست که پیامدهای منفی برای …
چرا “جوانان” وابسته به تلگرام هستند؟

car