“تلگرام” و “جی میل” محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش

“تلگرام” و “جی میل” محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش
دولت بهار: 34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند.

“تلگرام” و “جی میل” محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش

دولت بهار: 34 درصد ارتباطات اینترنتی گروه تروریستی داعش مبتنی بر تلگرام انجام می شود و امکانات امنیتی ویژه در آن باعث شده است تروریست ها براحتی بتوانند بدون مشخص شدن هویت خود، اطلاعات محرمانه را رد و بدل کنند.
“تلگرام” و “جی میل” محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش

خرید بک لینک

گوشی موبایل