دام شیطانی !

دام شیطانی !
به محل کارم رفت و آمد داشت . می گفت هیچ کس درکش نمی کند و شاید خدا مرا سرراهش قرار داده است. حرف هایش را جدی نمی گرفتم. اما از روزی که در تلگرام ارتباط برقرار کردیم حسابی گرفتار شدم.
در کمتر یک هفته شرم و حیا را کنار گذاشتیم ، عکس های شخصی اش را برایم می فرستاد .من هم چند عکس از خودم فرستادم. سمانه ادعا می کرد تا حالا عشق را تجربه نکرده و من به او آرامش خاصی می دهم .
او با همین چرت پرت ها مرا طعمه هوس هایم کرد.هنوز هفت ماه از زندگی مشترک من و همسرم نگذشته بود که این مشکل برایم درست شد.
همسرم متوجه …

دام شیطانی !

به محل کارم رفت و آمد داشت . می گفت هیچ کس درکش نمی کند و شاید خدا مرا سرراهش قرار داده است. حرف هایش را جدی نمی گرفتم. اما از روزی که در تلگرام ارتباط برقرار کردیم حسابی گرفتار شدم.
در کمتر یک هفته شرم و حیا را کنار گذاشتیم ، عکس های شخصی اش را برایم می فرستاد .من هم چند عکس از خودم فرستادم. سمانه ادعا می کرد تا حالا عشق را تجربه نکرده و من به او آرامش خاصی می دهم .
او با همین چرت پرت ها مرا طعمه هوس هایم کرد.هنوز هفت ماه از زندگی مشترک من و همسرم نگذشته بود که این مشکل برایم درست شد.
همسرم متوجه …
دام شیطانی !

موسیقی

دنیایی بزرگ در دستان شما ! [کانال تلگرام دیتالینک،افتتاح شد]

دنیایی بزرگ در دستان شما ! [کانال تلگرام دیتالینک،افتتاح شد]
باید اعتراف کنیم شبکه های اجتماعی رابطه خوبی بین مخاطبین و سایت ها ایجاد کرده است.دیتالینک نیز بدنبال نزدیکی بیشتر با شما عزیزان است و از همین جهت، طبق درخواست های پیاپی شما عزیزان،کانال تلگرام دیتالینک افتتاح گردیده که هم اکنون شما را به این کانال دعوت می نماییم.
این کانال ضمن آنکه پل ارتباطی مستقیم شما با ما خواهد بود،سعی بر انتشار خبرهای لحظه ای و کوتاه با تنوع موضوعی و گاها پیش از انتشار برای مثال یک بازی و یا کرک یک بازی دقایقی قبل در کانال اعلام می کنیم که کرک این بازی درحال آپلود شدن است!
برای …

دنیایی بزرگ در دستان شما ! [کانال تلگرام دیتالینک،افتتاح شد]

باید اعتراف کنیم شبکه های اجتماعی رابطه خوبی بین مخاطبین و سایت ها ایجاد کرده است.دیتالینک نیز بدنبال نزدیکی بیشتر با شما عزیزان است و از همین جهت، طبق درخواست های پیاپی شما عزیزان،کانال تلگرام دیتالینک افتتاح گردیده که هم اکنون شما را به این کانال دعوت می نماییم.
این کانال ضمن آنکه پل ارتباطی مستقیم شما با ما خواهد بود،سعی بر انتشار خبرهای لحظه ای و کوتاه با تنوع موضوعی و گاها پیش از انتشار برای مثال یک بازی و یا کرک یک بازی دقایقی قبل در کانال اعلام می کنیم که کرک این بازی درحال آپلود شدن است!
برای …
دنیایی بزرگ در دستان شما ! [کانال تلگرام دیتالینک،افتتاح شد]

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال