دومین شماره ” آذرخبر” منتشر شد

دومین شماره ” آذرخبر” منتشر شد
دومین شماره نشریه ” آذر خبر ” در هشت صفحه رنگی و در قطع روزنامه ی منتشر شد و از امروز یکشنبه روی پیشخوان روزنامه فروشی ها قرار گرفت ، همزمان نسخه PDF آن در فضای مجازی از جمله در کانال تلگرام وقت نیوز به آذرس @vaghtnew s در دست رسی مخاطبان قرار دارد.

دومین شماره ” آذرخبر” منتشر شد

دومین شماره نشریه ” آذر خبر ” در هشت صفحه رنگی و در قطع روزنامه ی منتشر شد و از امروز یکشنبه روی پیشخوان روزنامه فروشی ها قرار گرفت ، همزمان نسخه PDF آن در فضای مجازی از جمله در کانال تلگرام وقت نیوز به آذرس @vaghtnew s در دست رسی مخاطبان قرار دارد.
دومین شماره ” آذرخبر” منتشر شد

لایسنس نود 32 ورژن 5

خبر جدید