تلگرام و وزارت ارتباطات متهم تراژدی “ستایش”!

تلگرام و وزارت ارتباطات متهم تراژدی “ستایش”!
رجا نیوز نوشت: یک نوجوان 15-16 ساله یک گوشی اندرویدی خرید و «تلگرام» را روی آن نصب کرد و به دریای کانال های مستهجن افتاد؛ دریایی که حالا به رنگ سرخ درآمده؛ سرخی خونِ «ستایش قریشی.»

بخش هایی از مطلب رجا نیوز در این رابطه به شرح زیر است:

– از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از کارشناسان نسبت به بی توجهی مقامات ارشد دولت درباره مساله اینترنت و کنترل مجاری غیراخلاقی آن هشدار دادند؛ هشدارهایی که البته همگی با پاسخ تند حسن روحانی روبرو شد.

– البته محتوای غیراخلاقی، …

تلگرام و وزارت ارتباطات متهم تراژدی “ستایش”!

رجا نیوز نوشت: یک نوجوان 15-16 ساله یک گوشی اندرویدی خرید و «تلگرام» را روی آن نصب کرد و به دریای کانال های مستهجن افتاد؛ دریایی که حالا به رنگ سرخ درآمده؛ سرخی خونِ «ستایش قریشی.»

بخش هایی از مطلب رجا نیوز در این رابطه به شرح زیر است:

– از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، بسیاری از کارشناسان نسبت به بی توجهی مقامات ارشد دولت درباره مساله اینترنت و کنترل مجاری غیراخلاقی آن هشدار دادند؛ هشدارهایی که البته همگی با پاسخ تند حسن روحانی روبرو شد.

– البته محتوای غیراخلاقی، …
تلگرام و وزارت ارتباطات متهم تراژدی “ستایش”!

بک لینک قوی

اسکای نیوز