اختلال در دسترسی به “تلگرام”

اختلال در دسترسی به “تلگرام”
دسترسی به تلگرام از ساعتی پیش در مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا غیر ممکن شده و هنوز مشخص نیست این اتفاق به چه علت رخ داده است.

اختلال در دسترسی به “تلگرام”

دسترسی به تلگرام از ساعتی پیش در مناطق خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا غیر ممکن شده و هنوز مشخص نیست این اتفاق به چه علت رخ داده است.
اختلال در دسترسی به “تلگرام”

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید