“ورشکستگی” صنعت پوشاک سوغات قاچاق زیرپوستی در تلگرام

“ورشکستگی” صنعت پوشاک سوغات قاچاق زیرپوستی در تلگرام
“بهترین البسه وارداتی از کشور ترکیه را از ما بخرید”، “ارزان ترین لباس مجلسی ها و مانتوهای عید 95 را با برندهای روز دنیا بدون پرداخت مالیات و اجاره فروشگاه از کانال تلگرام خریداری کنید”، “بهترین لباس های لطیف و زیبای چین، ویتنام و کمبوج و برندهای روز اروپا را با ما مشاهده کنید، ارزان فروشی شعار ماست”…

“ورشکستگی” صنعت پوشاک سوغات قاچاق زیرپوستی در تلگرام

“بهترین البسه وارداتی از کشور ترکیه را از ما بخرید”، “ارزان ترین لباس مجلسی ها و مانتوهای عید 95 را با برندهای روز دنیا بدون پرداخت مالیات و اجاره فروشگاه از کانال تلگرام خریداری کنید”، “بهترین لباس های لطیف و زیبای چین، ویتنام و کمبوج و برندهای روز اروپا را با ما مشاهده کنید، ارزان فروشی شعار ماست”…
“ورشکستگی” صنعت پوشاک سوغات قاچاق زیرپوستی در تلگرام

بک لینک