مرغداران متحصن در مهاباد با “تلگرام” حقشان را گرفتند

مرغداران متحصن در مهاباد با “تلگرام” حقشان را گرفتند
تحصن 18 روزه مرغداران در مقابل کشتارگاه مرغ مهاباد سرانجام به پیروزی رسید و متحصنان با صدور بیانیه ای تأکید کردند که موفقیت شان را مدیون تلگرام هستند.

مرغداران متحصن در مهاباد با “تلگرام” حقشان را گرفتند

تحصن 18 روزه مرغداران در مقابل کشتارگاه مرغ مهاباد سرانجام به پیروزی رسید و متحصنان با صدور بیانیه ای تأکید کردند که موفقیت شان را مدیون تلگرام هستند.
مرغداران متحصن در مهاباد با “تلگرام” حقشان را گرفتند

خبرگذاری خوزستان

خبرهای سوخته ای که در “تلگرام” جان می گیرند!

خبرهای سوخته ای که در “تلگرام” جان می گیرند!
اجتماعی – باز هم شبکه های اجتماعی در ایران خبری سوخته را به جای خبری داغ جا زدند؛ خبر خودکشی یک خبرنگار انگلیسی در فرودگاه استانبول که در این شرایط نابسامان منطقه ای و به ویژه با توجه به اتفاقات اخیر فرودگاه آتاتورک ترکیه، می تواند مخاطبان زیادی را به خودش جذب کند، هرچند که تاریخ مصرف آن گذشته باشد.

خبرهای سوخته ای که در “تلگرام” جان می گیرند!

اجتماعی – باز هم شبکه های اجتماعی در ایران خبری سوخته را به جای خبری داغ جا زدند؛ خبر خودکشی یک خبرنگار انگلیسی در فرودگاه استانبول که در این شرایط نابسامان منطقه ای و به ویژه با توجه به اتفاقات اخیر فرودگاه آتاتورک ترکیه، می تواند مخاطبان زیادی را به خودش جذب کند، هرچند که تاریخ مصرف آن گذشته باشد.
خبرهای سوخته ای که در “تلگرام” جان می گیرند!

90ورزشی

جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی “تلگرام” و “جی میل”/ “یوتل ست” برای داعش تامین خدمات می کند؟

جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی “تلگرام” و “جی میل”/ “یوتل ست” برای داعش تامین خدمات می کند؟
تلگرام و جی میل؛ محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش است که 34 درصد ارتباطات آنها مبتنی بر تلگرام انجام می شود.

جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی “تلگرام” و “جی میل”/ “یوتل ست” برای داعش تامین خدمات می کند؟

تلگرام و جی میل؛ محبوب ترین ابزارهای اینترنتی داعش است که 34 درصد ارتباطات آنها مبتنی بر تلگرام انجام می شود.
جنایت های ما قبل تاریخ همراه با چاشنی “تلگرام” و “جی میل”/ “یوتل ست” برای داعش تامین خدمات می کند؟

بازی

“تلگراف” و “تلگرام” در خدمت آزادی بیان

عباس پورخصالیان – حدود 140 سال پیش، نوآوری تلگراف در ایران با استقبال مراجع و عموم مردم مواجه شد و همین امر، آغازگر انقلاب اجتماعی بزرگی شد که از جمله نخستین دستاورهای آن، تمرین آزادی بیان شهروندان بود.
 140سال بعد، دولت یازدهم، با وجودی که می توانست مانند دولت های پیشین عمل کند و رسانه های اجتماعی عرضه کننده محتواهای فاقد کنترل مثل پیام رسان فوری “تلگرام” را ببندد، اما چنین نکرد، بلکه مقاومت کرد و به حق دسترسی عموم به رسانه های اجتماعی و آزادی بیان احترام گذاشت.
اکنون می توان پرسید: چرا؟ چرا دولت …

موسیقی روز

اندروید