بعیدی نژاد: نفی دستاوردها را هیچ کس باور نمی کند

 بعیدی نژاد: نفی دستاوردها را هیچ کس باور نمی کند
مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه نوشت: ایران تا اجرای کامل اهداف برجام و حذف تمامی موانع بانکی و مالی از پای نخواهد نشست و ابزارهای کافی برای اعمال فشار بر طرف مقابل را هم داراست.
به گزارش تیتر امروز ، حمید بعیدی نژاد امروز در کانال تلگرام خود نوشت:
١- انسان بطور کلی فراموش کار است و لذا یادآوری همواره مفید است، چنانکه آمده است: “انّ الذّکری تنفع المومنین”. ان شاالله که یادمان نرفته که هدف و مبنای اصلی مقاومت و تلاش ملت و دولت ما در 12 سال گذشته درباره بحث هسته ای اجرای حق مسلم کشورمان در …

 بعیدی نژاد: نفی دستاوردها را هیچ کس باور نمی کند

مدیرکل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه نوشت: ایران تا اجرای کامل اهداف برجام و حذف تمامی موانع بانکی و مالی از پای نخواهد نشست و ابزارهای کافی برای اعمال فشار بر طرف مقابل را هم داراست.
به گزارش تیتر امروز ، حمید بعیدی نژاد امروز در کانال تلگرام خود نوشت:
١- انسان بطور کلی فراموش کار است و لذا یادآوری همواره مفید است، چنانکه آمده است: “انّ الذّکری تنفع المومنین”. ان شاالله که یادمان نرفته که هدف و مبنای اصلی مقاومت و تلاش ملت و دولت ما در 12 سال گذشته درباره بحث هسته ای اجرای حق مسلم کشورمان در …
 بعیدی نژاد: نفی دستاوردها را هیچ کس باور نمی کند

روزنامه قانون