چرا علت فوت مهرداد اولادی اعلام شد؟

 چرا علت فوت مهرداد اولادی اعلام شد؟
در هفته های گذشته شایعاتی از جمله خودکشی به عنوان علت مرگ «مهرداد اولادی» به افکار عمومی راه یافت و پرسش ها و ابهاماتی به همراه داشت.
به گزارش تیتر امروز ، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مورخ 19/2/95 در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهرداد اولادی گفت: پزشکی قانونی علت فوت را چیزی مطرح کرد که خلاف صحبت های اولیه یعنی خودکشی بود بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت مرگ مهرداد اولادی مصرف مواد و الکل بوده است.
در پی اعلام خبر فوق، برخی کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام به انتقاد از بیان علت مرگ اولادی پرداختند …

 چرا علت فوت مهرداد اولادی اعلام شد؟

در هفته های گذشته شایعاتی از جمله خودکشی به عنوان علت مرگ «مهرداد اولادی» به افکار عمومی راه یافت و پرسش ها و ابهاماتی به همراه داشت.
به گزارش تیتر امروز ، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مورخ 19/2/95 در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهرداد اولادی گفت: پزشکی قانونی علت فوت را چیزی مطرح کرد که خلاف صحبت های اولیه یعنی خودکشی بود بر اساس نظریه پزشکی قانونی علت مرگ مهرداد اولادی مصرف مواد و الکل بوده است.
در پی اعلام خبر فوق، برخی کاربران شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام به انتقاد از بیان علت مرگ اولادی پرداختند …
 چرا علت فوت مهرداد اولادی اعلام شد؟

بک لینک رنک 1

دانلود سریال و آهنگ