توزیع ۱۲۰ دستگاه میز معلم در مدارس بندرماهشهر

توزیع ۱۲۰ دستگاه میز معلم در مدارس بندرماهشهر
به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بندرماهشهر؛ در آستانه عید سعید فطر، مدیریت آموزش و پرورش بندر ماهشهر اقدام به ساخت و توزیع تعداد ۱۲۰دستگاه میز معلم نمود.
این مهم با مشارکت پتروشیمی لاله اتفاق افتاد.
لازم به ذکر است پتروشیمی لاله پیش از این تعدادی مدرسه ی خیر ساز و میز و نیمکت دانش آموز تحویل آموزش و پرورش نموده است.

امید به اینکه سایر پتروشیمی ها و صنایع در امور خیر و کمک به آموزش و پرورش که حق طبیعی مردم است گام بردارند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

توزیع ۱۲۰ دستگاه میز معلم در مدارس بندرماهشهر

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان بندرماهشهر؛ در آستانه عید سعید فطر، مدیریت آموزش و پرورش بندر ماهشهر اقدام به ساخت و توزیع تعداد ۱۲۰دستگاه میز معلم نمود.
این مهم با مشارکت پتروشیمی لاله اتفاق افتاد.
لازم به ذکر است پتروشیمی لاله پیش از این تعدادی مدرسه ی خیر ساز و میز و نیمکت دانش آموز تحویل آموزش و پرورش نموده است.

امید به اینکه سایر پتروشیمی ها و صنایع در امور خیر و کمک به آموزش و پرورش که حق طبیعی مردم است گام بردارند.
عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)
توزیع ۱۲۰ دستگاه میز معلم در مدارس بندرماهشهر

ابزار رسانه