چرا با یار مهربان نامهربانیم؟

چرا با یار مهربان نامهربانیم؟
به گزارش خبرگزاری ایمنا، این در حالی است که یکی از ویژگی های جامعه ایرانی که واجد نتایج منفی در عرصه های فردی و جمعی است، میزان بسیار پایین مطالعه است. به واقع جامعه ی ایران را می توان جامعه ی بی مطالعه نام نهاد. جامعه ای که با کتاب قهر است. مردمی که ترجیح می دهند به جای خواندن، بشنوند و یا ساعت های بسیار طولانی خود را با شبکه های مجازی مختلف اعم از تلگرام، اینستاگرام و … سرگرم کنند و به جرات می توان گفت که در عصر ماشینی امروز کمتر کسی است که دل و دماغ کتاب های کاغذی را داشته باشد.
به راستی چه چیزی …

چرا با یار مهربان نامهربانیم؟

به گزارش خبرگزاری ایمنا، این در حالی است که یکی از ویژگی های جامعه ایرانی که واجد نتایج منفی در عرصه های فردی و جمعی است، میزان بسیار پایین مطالعه است. به واقع جامعه ی ایران را می توان جامعه ی بی مطالعه نام نهاد. جامعه ای که با کتاب قهر است. مردمی که ترجیح می دهند به جای خواندن، بشنوند و یا ساعت های بسیار طولانی خود را با شبکه های مجازی مختلف اعم از تلگرام، اینستاگرام و … سرگرم کنند و به جرات می توان گفت که در عصر ماشینی امروز کمتر کسی است که دل و دماغ کتاب های کاغذی را داشته باشد.
به راستی چه چیزی …
چرا با یار مهربان نامهربانیم؟

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی