یادت بخیر چهره نام آشنای قبل از گوشی های اندروید و تلگرام!/یادت بخیر اولین ذاکر نسل جوان سیدجواد ذاکر!

یادت بخیر چهره نام آشنای قبل از گوشی های اندروید و تلگرام!/یادت بخیر اولین ذاکر نسل جوان سیدجواد ذاکر!
یادم هست تا قبل از تو محرم در ماه محرم و آن ده شب خلاصه می شد، اما بعد از اینکه تو آمدی و حرکتی نو در عزاداری ها به وجود آوردی بسیاری از جوانان نه تنها در ماه محرم بلکه در طول سال صدای زیبای تو را با آن سوز همیشگی و آن گریه های واقعی هنگام روضه ات روی ضبط ماشین خود گوش میدادند.

یادت بخیر چهره نام آشنای قبل از گوشی های اندروید و تلگرام!/یادت بخیر اولین ذاکر نسل جوان سیدجواد ذاکر!

یادم هست تا قبل از تو محرم در ماه محرم و آن ده شب خلاصه می شد، اما بعد از اینکه تو آمدی و حرکتی نو در عزاداری ها به وجود آوردی بسیاری از جوانان نه تنها در ماه محرم بلکه در طول سال صدای زیبای تو را با آن سوز همیشگی و آن گریه های واقعی هنگام روضه ات روی ضبط ماشین خود گوش میدادند.
یادت بخیر چهره نام آشنای قبل از گوشی های اندروید و تلگرام!/یادت بخیر اولین ذاکر نسل جوان سیدجواد ذاکر!

بک لینک رنک 8

اخبار جهان