حاشیه سازان – هفت – از کجا خط می گیرند؟

حاشیه سازان – هفت – از کجا خط می گیرند؟
حاشیه سازان «هفت» از کجا خط می گیرند؟

در این میان این نکته قابل تأمل است که دسترسی یک سایت نه چندان معتبر سینمایی به فرم های برنامه سازان در تلویزیون و پس از آن بازنشر این فرم ها در فضای غیر رسمی کانال های تلگرامی چگونه اتفاق افتاده است. به نظر می رسد که عده ای در خود صدا و سیما نیز به دنبال ایجاد حواشی برای برنامه های موفق تلویزیون هستند.
پایگاه خبری فجر۲۴ ، در روزهای گذشته یکی از سایت های نه چندان معتبر سینمایی و پس از آن یک کانال سینمایی در تلگرام اقدام به انتشار فرم برآورد برنامه هفت کردند تا ب …

حاشیه سازان – هفت – از کجا خط می گیرند؟

حاشیه سازان «هفت» از کجا خط می گیرند؟

در این میان این نکته قابل تأمل است که دسترسی یک سایت نه چندان معتبر سینمایی به فرم های برنامه سازان در تلویزیون و پس از آن بازنشر این فرم ها در فضای غیر رسمی کانال های تلگرامی چگونه اتفاق افتاده است. به نظر می رسد که عده ای در خود صدا و سیما نیز به دنبال ایجاد حواشی برای برنامه های موفق تلویزیون هستند.
پایگاه خبری فجر۲۴ ، در روزهای گذشته یکی از سایت های نه چندان معتبر سینمایی و پس از آن یک کانال سینمایی در تلگرام اقدام به انتشار فرم برآورد برنامه هفت کردند تا ب …
حاشیه سازان – هفت – از کجا خط می گیرند؟

ganool review