کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرام

کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرام
دیگر نیازی به پوشیدن لباس چرک مرده و پاره و پوره ندارند. نیازی به حضور فیزیکی و سر و کله زدن با مردم هم نیست. تنها یک گوشی چینی دست دوم با سیستم اندروید یا یک لپ تاپ درب و داغان هم کار را راه می اندازد؛ روزی 400 – 300 هزار تومان پول کمی نیست.

کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرام

دیگر نیازی به پوشیدن لباس چرک مرده و پاره و پوره ندارند. نیازی به حضور فیزیکی و سر و کله زدن با مردم هم نیست. تنها یک گوشی چینی دست دوم با سیستم اندروید یا یک لپ تاپ درب و داغان هم کار را راه می اندازد؛ روزی 400 – 300 هزار تومان پول کمی نیست.
کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/درآمد ده ها میلیون تومانی با گدایی در تلگرام