کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/گدایی فیس بوکی و تلگرامی!

کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/گدایی فیس بوکی و تلگرامی!
حالا دیگر نیازی به تشکیل گروهی فعال از بچه های فال فروش و تجهیز آنها با کوله های پر از فال و رساندن شان با ون به ایستگاه های مترو نیست. در تلگرام می توانید فال بفروشید، اطلاعات من درآوردی پزشکی تان را نقد کنید و هزار و یک روش دیگر که تحلیلگران دانشگاهی هم سر از چم و خم آن در نمی آورند

کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/گدایی فیس بوکی و تلگرامی!

حالا دیگر نیازی به تشکیل گروهی فعال از بچه های فال فروش و تجهیز آنها با کوله های پر از فال و رساندن شان با ون به ایستگاه های مترو نیست. در تلگرام می توانید فال بفروشید، اطلاعات من درآوردی پزشکی تان را نقد کنید و هزار و یک روش دیگر که تحلیلگران دانشگاهی هم سر از چم و خم آن در نمی آورند
کوچ گداها به شبکه های اجتماعی/گدایی فیس بوکی و تلگرامی!

کوچ تبلیغات انتخاباتی به کانال های تلگرامی

اجتماعی

 با آغاز تبلیغات رسمی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی انتخابات آنگونه که باید رنگ و بوی شور و هیجان را ندارد و به اذعان بسیاری از شهروندان شهر تب انتخابات را ندارد و این در حالی است که تبلیغات کاندیداها از دیوارهای شهر به دیوارهای تلگرام کوچ کرده است.
شهر هنوز روزه سکوت خود را نشکسته، شاید انتظار ما برای وقوع طوفان های کاغذی زیاد است و قرار است همه چیز مانند سابق باشد.
آنچنان که در یاد است این روزها فقط برای افراد خاصی مهم است، کسانی که بر سر یک کرسی در مجلس رقابت دارند.
به گزار …

free download movie

آگهی استخدام