جولان آزادانه کودکان ایرانی در کانال های مستهجن تلگرام/ خانواده ها بی خبر، مسئولان بی خیال

جولان آزادانه کودکان ایرانی در کانال های مستهجن تلگرام/ خانواده ها بی خبر، مسئولان بی خیال
این پرونده در واقع زنگ خطری است برای مسئولان و اگر کانال ها و صفحات مستهجن شبکه های اجتماعی فیلتر نشوند باید منتظر “ستایش “های دیگری باشیم.

جولان آزادانه کودکان ایرانی در کانال های مستهجن تلگرام/ خانواده ها بی خبر، مسئولان بی خیال

این پرونده در واقع زنگ خطری است برای مسئولان و اگر کانال ها و صفحات مستهجن شبکه های اجتماعی فیلتر نشوند باید منتظر “ستایش “های دیگری باشیم.
جولان آزادانه کودکان ایرانی در کانال های مستهجن تلگرام/ خانواده ها بی خبر، مسئولان بی خیال

فروش بک لینک

دانلود فیلم جدید