پزشکانی که در تلگرام و واتس اپ برای بیمارشان نسخه می پیچند

پزشکانی که در تلگرام و واتس اپ برای بیمارشان نسخه می پیچند
جدیدترین نسل از پزشکان اما دیگر نه فقط به معاینات بالینی پایبند نیستند که به طور کلی ترجیح می دهند بیمار را به حضور نپذیرند و با استفاده از ظرفیت شبکه های پیام رسان تلفن همراه در ارسال عکس و فیلم، از این طریق به طبابت بپردازند.
فرآوری: غزل کیانی-بخش اجتماعی تبیان

 بیمار روی تخت بیمارستان است و پزشک در خانه یا در پاویون بیمارستان مشغول استراحت. این در حالی است که گاهی اوقات شرایط بیمار به گونه ای است که باید بلافاصله پزشک برای تشخیص و تجویز بالای سرش حاضر شود، اما حالا که نیست چاره ای نمی ماند جز ای …

پزشکانی که در تلگرام و واتس اپ برای بیمارشان نسخه می پیچند

جدیدترین نسل از پزشکان اما دیگر نه فقط به معاینات بالینی پایبند نیستند که به طور کلی ترجیح می دهند بیمار را به حضور نپذیرند و با استفاده از ظرفیت شبکه های پیام رسان تلفن همراه در ارسال عکس و فیلم، از این طریق به طبابت بپردازند.
فرآوری: غزل کیانی-بخش اجتماعی تبیان

 بیمار روی تخت بیمارستان است و پزشک در خانه یا در پاویون بیمارستان مشغول استراحت. این در حالی است که گاهی اوقات شرایط بیمار به گونه ای است که باید بلافاصله پزشک برای تشخیص و تجویز بالای سرش حاضر شود، اما حالا که نیست چاره ای نمی ماند جز ای …
پزشکانی که در تلگرام و واتس اپ برای بیمارشان نسخه می پیچند

بک لینک رنک 3

کتابخانه فرهنگ