نظارت بر فعالیت های مجازی کاندیداها

محمود واعظی، وزیر ارتباطات در گفت وگو با خانه ملت ضمن بیان این که وزارت ارتباطات برای هر شبکه مجازی یک قانون، سیاست یا رفتار جداگانه ندارد، گفت: سیاست ما برای تمام فضای مجازی اعم از شبکه های تلگرام، واتس آپ، اینستاگرام و… یکسان است که این موضوع درباره نظارت بر فعالیت های انتخاباتی نامزدها نیز صدق می کند.

world press news

بکلینک