تبلیغات طرفداران کاندیداها در فضای مجازی ادامه دارد

با وجود پایان زمان تبلیغات انتخاباتی، تبلیغات کاندیداها در فضای مجازی به ویژه تلگرام ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه مازندران، انتخابات این دوره در کشور به دلیل وجود رسانه های بی شمار و بهره گیری از فضای مجازی به ویژه تلگرام از جذابیت ویژه ای برخوردار بوده و در کنار اینکه به سطح آگاهی و شناسایی کاندیداهای مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی کمک کرده اما آسیبی جدی تر را نیز به دنبال داشته است.
تخریب و توهین، انتشار اسناد محرمانه دولتی، انتشار تصاویری که شاید صاحبان آن رضایت ب …

مد روز

دانلود فیلم خارجی